تاج گل جدید طرح طبیعی

             

جدیدترین تاج گل مصنوعی با طرح طبیعی

ارتفاع 305 

عرض 180 سانت

 

راهنمای استفاده از اپلیکیشن خیریه:

1- کلیه پیامهای ارسالی از طریق این نرم افزار رایگان است

2- در صرت تمایل به پرداخت هدایای نقدی روی " هدایای نقدی " کلیک کنید تا لینک درگاه پرداخت آن برای شما ارسال گردد.

3- اگر مایل به پرداخت فطریه ، کفاره ، خمس ، نذر خرید گوسفند ، هزینه مراسمات چهلم/هفتم/سال ، هزینه جهیزیه ، کمک به تحصیل دانش آموزان بی بضاعت و ... هستید روی قسمت " سایر هدایا(کفارات،فطریه،خمس و ..) " کلیک نمایید تا لینک درگاه بانک برای شما ارسال گردد.

3- خیرینی که صندوق صدقات دارند یا می خواهند صدقه پرداخت کنند می توانند روی قسمت " صندوق صدقات " کلیک کنند و در آن قسمت

       اگر مایل به پرداخت صدقه هستند روی قسمت " پرداخت صدقه " کلیک کنند تا لینک درگاه بانک برای آنان ارسال گردد. پس از پرداخت صدقه صدقه ازطریق لینک درگاه بانک مامور خیریه با شما تماس می گیرد.

       درصورتی که نیاز به تخلیه صندوق صدقات نزد مشتری توسط مامور خیریه باشد، می توانید بر روی "درخواست تخلیه صندوق " کلیک نمایید تا پیغامی برای مامور خیریه ارسال گردد که در اینصورت مامور خیریه با شما تماس می گیرد و مشخصات و آدرس صندوق را از شما می گیرد.

       در صورت نیاز به دریافت صندوق صدقات دارید می توانید روی " درخواست صندوق صدقات جدید " کلیک کنیدتا پیغامی برای مامور خیریه ارسال گردد که در اینصورت مامور خیریه با شما تماس می گیرد و مشخصات و آدرس شما را دریافت می کند.

4- خیرینی که مشترک قبوض ماهیانه هستند یا مایل به مشترک شدن و پرداخت مبلغ ثابتی بصورت ماهیانه برای ایتام و نیازمندان هستند می توانند روی قسمت " پرداخت کمک های ماهیانه" کلیک کنند و در آن قسمت

       اگر مایل به پرداخت مبلغ ماهیانه هستند روی قسمت " پرداخت کمک های ماهیانه " کلیک کنند تا لینک درگاه بانک برای آنان ارسال گردد. پس از پرداخت مبلغ ماهیانه ازطریق لینک درگاه بانک مامور خیریه با شما تماس می گیرد.

       درصورتی که نیاز به حضور مامور خیریه جهت پرداخت مبلغ ماهیانه هستید ، می توانید بر روی " درخواست پرداخت کمک های ماهیانه " کلیک نمایید تا پیغامی برای مامور خیریه ارسال گردد که در اینصورت مامور خیریه با شما تماس می گیرد و مشخصات و آدرس شما را دریافت می کند.

       در صورت تمایل جهت عضویت و پرداخت مبلغ ماهیانه می توانید روی " درخواست عضویت " کلیک کنیدتا پیغامی برای مامور خیریه ارسال گردد که در اینصورت مامور خیریه با شما تماس می گیرد و مشخصات و آدرس شما را دریافت می کند.

5- جهت عضویت در واتساپ ، اینستاگرام یا تلگرام از طریق قسمت " ارتباط با ما " اقدام نمایید.

6- با پرداخت هر قبض ازطریق این نرم افزار مبلغ جزئی از طرف شرکت های مربوطه ( اب، گاز، برق و مخابرات ) به حساب این خیریه واریز می گردد.

** هنگام مشاهده درخواست به روز رسانی هنگام اجرای برنامه برنامه را به روز کنید تا از امکانات جدید اضافه شده به برنامه استفاده کنید **