فعالیت های این سایت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران است.