فرارسیدن سال تحصیلی جدید بر همه علم آموزان مبارک

 انجمن خیریه حضرت حجت عج اماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی شما عزیزان جهت کمک به دانش اموزان بی بضاعت تحت پوشش این خیریه می باشد

شماره کارت خیریه 6037691990305336 

تلفن تماس  33677352 - 031