تاج گل جدید طرح طبیعی

             

جدیدترین تاج گل مصنوعی با طرح طبیعی

ارتفاع 305 

عرض 180 سانت

 

نرم افزار "ساخت فایل ارسال گروهی بانک صادرات" چیست؟
این نرم افزار میتواند فایل حقوق گروهی بانک صادرات را به راحتی بدون نیاز به تنظیم فایل بطور خودکار بسازد.
از جمله امکانات این نرم افزار :
ورود مشخصات کارکنان
گروهبندی کارکنان
ثبت و نگهداری حقوق واریز شده در هر مرحله
امکان ایجاد محدوده تاریخی و ایجاد دوره برای هر ثبت
امکان بک اپ گیری خودکار هنگام ورود و خروج از برنامه
گزارشگیری و چاپ حقوق واریز شده
تنظیم مشخصات موسسه
کارکرد آسان