تاج گل جدید طرح طبیعی

             

جدیدترین تاج گل مصنوعی با طرح طبیعی

ارتفاع 305 

عرض 180 سانت

 

طرح اکرام

خیریه حضرت حجت عج
خیر و نیکوکار گرامی: شما میتوانید یتیم یا نیازمندی را تحت پوشش خود قرار داده و با کمکهای مداوم خود جهت رفع نیازهای معیشتی و تحصیلی و درمانی آن بصورت ماهانه کوشا باشید.
نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

همراه
ورودی نامعتبر

ادرس
ورودی نامعتبر

مبلغ هدیه ماهانه(*)
ورودی نامعتبر

ایمیل
ورودی نامعتبر

توضیحات چگونگی کمک
ورودی نامعتبر